Khám phá thiên hướng nghề nghiệp của bạn

Có 5 lựa chọn quan trọng nhất trong đời: Chọn bạn để chơi, chọn thầy để học, chọn người để lấy, chọn lẽ để sống, và quan trọng nhất với bạn trẻ trong ngưỡng cửa 18-22 chính là chọn việc để làm. Chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp, đúng đắn để phát huy được đúng tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng đam mê, tích lũy hiểu biết, giúp tương lai “sải bước trên hoa hồng” luôn không phải là một việc dễ dàng.
Hãy thực hiện bài trắc nghiệm của VUS để “hiểu đúng mình, chọn đúng nghề” bạn nhé!

Explore your future career preference

There are 5 most important decisions to make in life: which friends to be with, which masters to learn from, who to spend your life with, which moral code to abide by, and most importantly, for youth on the threshold of adulthood around 18-22, which career to pursue. Only with the right career path will you unlock your own potentials, nurture your passion, accumulate knowledge, and achieve professional success.
Take this test to explore the career that is a pefect fit for you.