Trẻ em có đến tám loại trí thông minh, và tùy theo con mình có loại
trí thông minh nào, các bậc phụ huynh cần hiểu biết để có thể định hướng
phát triển khả năng & hoàn thiện cả 8 loại trí thông minh cho trẻ.
Hãy cùng tìm hiểu trí thông minh con bạn đang sở hữu!

Start